Hizkuntza. Irakurketa. 3. maila / Lengua Lectura Nivel 3

Hasiko al gara jarduera honekin? / ¿Te animas a ver cómo funciona esta actividad?

Gizartea / Artículos de sociedad

Orain jarduera errazagoak egingo ditugu! / ¡Venga! Vamos a por las más fáciles

Behatu eta zenbatu / Observa y cuenta
Saskira! / ¡Canasta!_eus
Ba ote da? / ¿Será o no será?

Ondo egiten baduzu, maila hobea izango duzu. / Si logras resolverlas tendrás mejor nivel

Eratu esaldiak / Construye la frase
Sinonimoak grapaz josten / Grapamos sinónimos

Errepasatuko al dugu? / ¿Repasamos un poco más?

Ezkutuko determinatzaileak / Determinantes camuflados
Sinonimoak / Sinónimos

- Irakaslearentzako orientabideak